Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zmeny v dlhodobom ošetrovaní začnú v praxi platiť od r. 2021

Kategória: Materské školy

NR SR schválila zákon, ktorý s účinnosťou od 1. januára 2021 prinesie zmeny v sociálnom poistení spočívajúce v zavedení inštitútu dlhodobého ošetrovného.

Inštitút dlhodobého ošetrovného prinesie poistencom možnosť v domácom prostredí ošetrovať svojich blízkych príbuzných, ktorí boli z dôvodu závažnej poruchy zdravia hospitalizovaní aspoň 5 dní a po prepustení z ústavnej starostlivosti u nich vznikla potreba ošetrovania najmenej 30 dní alebo blízkych príbuzných, ktorí sú paliatívnymi pacientmi. Toto ošetrovné sa vyplatí za 90 dní ošetrovania a pri ošetrovaní jedného príbuzného sa môžu prestriedať viacerí poistenci (spravidla po 30 dňoch ošetrovania). Ošetrovné však bude vyplatené iba za 90 dní v úhrne všetkým poistencom. Od 1. januára 2021 sa zmení aj súčasné, tzv. krátkodobé ošetrovné. Rozšíri sa okruh osôb, ktoré môže poistenec ošetrovať, aby mal nárok na dávku a predĺži sa aj obdobie poskytovania krátkodobého ošetrovného z 10 na 14 kalendárnych dní. Okruh ošetrovaných osôb sa zo súčasných detí, manželov/manželky, rodičov a svokrovcov rozširuje o osoby v priamom príbuzenskom vzťahu, t. j. okrem detí a rodičov sa budú môcť navzájom ošetrovať aj vnuci a starí rodičia a rovnako sa budú môcť navzájom ošetrovať aj súrodenci.

Zdroj: https://www.socpoist.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov