Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Reforma reedukačných centier

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Správa o prijatých opatreniach, ktorú ministerstvo predložilo výboru Národnej rady SR, potvrdila dlhodobo zanedbávané investície, nedostatok kvalifikovaného personálu a zastaraný rámec fungovania reedukačných centier. Rezort školstva predstavil ich reformu.

V reedukačných centrách boli odstránené hygienické a materiálno-technické nedostatky. Kapacitné možnosti boli znížené o 47 miest. Do konca augusta 2024 budú zo siete vyradené Reedukačné centrum v Trstíne a Reedukačné centrum Chalmová-Bystričany. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pripravuje Individuálny reedukačný program, ktorý má zlepšiť monitorovanie a hodnotenie reedukačných postupov. Jeho pilotné testovanie sa spustí v septembri 2024, plné nasadenie je plánované od januára 2025. Prebiehajú aj konzultácie s riaditeľmi špeciálnych výchovných zariadení, školenia pre zamestnancov a vznikne linka pomoci pre deti v zariadeniach. 

Rezort školstva pripravuje aj komplexnú reformu špeciálnych výchovných zariadení. Liečebno-výchovné sanatóriá by mohli prevziať časť detí s psychiatrickými diagnózami. Pre deti s vážnymi diagnózami by bolo potrebné vytvoriť nové špecializované zariadenia, v spolupráci s rezortom zdravotníctva.

Ministerstvo školstva pripravuje aj novú verziu školského zákona a súvisiacich právnych predpisov do septembra 2024. Novela zmení proces prijímania detí na základe diagnostiky. Skráti jej dobu na 8 týždňov. Úpravy zahrňujú reguláciu minimálneho veku a počtu detí v skupinách špeciálnych vzdelávacích zariadení a zlepšenie informačného systému o voľných miestach v nich. Ďalšie zmeny sa týkajú materiálno-technického vybavenia, práv a povinností detí a ich zástupcov, ako aj požiadaviek na úpravy zariadení. Nové pravidlá budú určovať povinné a odporúčané pracovné pozície a počty zamestnancov pre špeciálne vzdelávacie zariadenia. Zamerajú sa na zvýšenie počtu personálu a zabezpečenie zdravotníckeho personálu. Ministerstvo školstva zavedie povinnosť absolvovať kurz prvej pomoci a psychosociálneho tréningu pre pedagogických a odborných zamestnancov. Zamestnávateľ bude motivovať zamestnancov poskytnutím pracovného voľna a rekondičného pobytu po siedmich rokoch práce. NIVaM zároveň plánuje revíziu vzdelávacieho programu pre žiakov s poruchami správania, účinnú od roku 2026/2027.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-predstavilo-reformu-reedukacnych-centier/Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov