Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Darujte Vianoce - grantový program Nadácie Orange

Kategória: Výzvy

Program umožňuje ochotným žiadateľom s chuťou pomáhať premeniť vianočné sny ľudí v ťažkej životnej situácii na skutočnosť. Tí, čo  vo svojom okolí poznajú neľahké príbehy či osudy a chcú pomáhať, môžu prostredníctvom grantového programu požiadať o finančnú podporu na realizáciu svojej pomoci, podmienkou však je aj ich osobné zapojenie sa. Termín prihlasovania projektov do 8. novembra 2017 (nadaciaorange.sk).

Predkladatelia žiadosti

  • fyzická osoba staršia ako 18 rokov,
  • mimovládna organizácia (občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia a neinvestičný fond),
  • školské zariadenia (materské, základné, stredné školy),
  • zariadenia poskytujúce sociálne služby (domovy sociálnych služieb, detské domovy, opatrovateľské služby, domovy pre seniorov...)

Predkladateľ nemôže žiadať o pomoc pre seba alebo svoje blízke osoby (definované podľa § 116 Občianskeho zákonníka). Pomoc musí byť smerovaná pre niekoho iného, kto sa nachádza v nepriaznivej životnej situácii.

Jedným predkladateľom môže byť predložených max. 5 žiadostí.

Cieľové skupiny: 

  • deti a mladí ľudia, ktorí strávia Vianoce v nemocnici, diagnostickom ústave, sociálnom zariadení, detskom domove či inom zariadení bez možnosti stráviť ich v kruhu svojej rodiny;
  • ľudia, ktorí sa z akýchkoľvek príčin ocitli na ulici a nemajú možnosť vianočné sviatky stráviť v teple domova;
  • starí, chorí a opustení;
  • rodiny v núdzi, osamelé matky a osamelí otcovia s deťmi;
  • všetci tí, ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii.

Registrácia: https://nadaciaorange.egrant.sk/

 Maximálna výška požadovanej sumy na jednu žiadosť v programe nie je stanovená.

Výsledky prvej fázy zverejníme na svojej webstránke Nadácie Orange 28. 11. 2017.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nadaciaorange.sk/assets/files/obsah/130-Darujte%20Vianoce%202017_vyzva.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev