Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Nadácia Orange - Zdravá duša školy

Kategória: Výzvy

Cieľom pilotného grantového programu Zdravá duša školy je destigmatizovať a rozvíjať tému prevencie v oblasti duševného zdravia na školách a prispieť k budovaniu psychickej odolnosti a psychohygieny pedagógov a odborných zamestnancov. Projekty sú určené pre tímy pedagogických a odborných zamestnancov materských, základných a stredných škôl. Uzávierka: 16. 11. 2021 (nadaciaorange.sk).

O podporu sa môžu uchádzať:

  • materské, základné a stredné školy (špeciálne, štátne, súkromné a cirkevné),
  • mimovládne neziskové organizácie venujúce sa duševnému zdraviu a spolupracujúce s jednou alebo viacerými školami na Slovensku (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy, Slovenský červený kríž).

Grantový program nie je určený pre základné umelecké školy a pre Centrá pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie.

Preventívne, podporné a rozvojové programy - témy:

  • vytváranie bezpečného prostredia vzájomných vzťahov – v pedagogickom tíme, s vedením školy,
  • prevencia syndrómu vyhorenia, akútneho stresu, úzkosti, iných psychických diskomfortov, zvládanie náročných krízových situácií u učiteliek/ľov, vy
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev