Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka ZŠ pre samosprávne kraje a Rámcová prognóza novoprijatých žiakov na SŠ pre školský rok 2022/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V súlade s ustanovením § 2 ods. 2 vyhlášky č. 292/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určuje násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl pre jednotlivé samosprávne kraje pre školský rok 2023/2024 a rámcovú prognózu novoprijatých žiakov na stredné školy pre školský rok 2023/2024.

Násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl pre školský rok 2023/2024

Samosprávny kraj
Násobok
Bratislavský samosprávny kraj
1,61
Banskobystrický samosprávny kraj
1,07
Košický samosprávny kraj
1,13
Nitriansky samosprávny kraj
1,03
Prešovský samosprávny kraj
0,96
Trenčiansky samosprávny kraj
0,95
Trnavský samosprávny kraj
0,98
Žilinský samosprávny kraj
1,05

Rámcová prognóza novoprijatých žiakov stredných škôl pre školský rok 2023/2024

Samosprávny kraj
Rámcová prognóza novoprijatých žiakov stredných škôl na školský rok 2022/2023
Bratislavský samosprávny kraj
8090
Banskobystrický samosprávny kraj
5047
Košický samosprávny kraj
6487
Nitriansky samosprávny kraj
5480
Prešovský samosprávny kraj
6497
Trenčiansky samosprávny kraj
4354
Trnavský samosprávny kraj
4281
Žilinský samosprávny kraj
6304

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/23050.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov