Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Minimálne požiadavky na psychickú spôsobilosť pedagogického alebo odborného zamestnanca

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

V Zbierke zákonov vyšla vyhláška č. 142/2022 Z. z. o minimálnych požiadavkách na psychickú spôsobilosť na vykonávanie pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca, postupe pri posudzovaní psychickej spôsobilosti na vykonávanie pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca a náležitostiach psychologického posudku.

Vyhláška nadobudla účinnosť 19. apríla 2022. Vyhláška upravuje minimálne požiadavky na psychickú spôsobilosť odídenca podľa § 90e ods. 1 zákona na vykonávanie pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca, postup pri posudzovaní psychickej spôsobilosti na vykonávanie pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca a náležitosti psychologického posudku o psychickej spôsobilosti.

Zdroj: https://www.aspi.sk/products/lawText/lp/3614


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov