Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Príručka pre skupinovú prácu. Expoprogram

Kategória: Aktuality

Vladimír Labáth, Ján Smik, Štefan Matula

V publikácii na 520 stranách sú obsiahnuté zaužívané metodiky, cvičenia, hry a techniky dôkladne prepracované a modifikované a významne obohatené o nové postupy tak, aby boli aplikovateľné pre všetky vekové skupiny. Príručka obsahuje 243 rôznorodých postupov rozdelených do šestnástich okruhov.

Publikácia je určená všetkým záujemcom o túto problematiku, trénerom, lektorom, ale aj rôznym vedúcim skupín ako užitočný nástroj na zefektívnenie skupinovej práce. Publikácia obsahuje aktivity zamerané aj na predstavovanie a zoznamovanie, sociálnu percepciu a empatiu, emočné sebavyjadrenie, interpersonálnu komunikáciu, spätnú väzbu, kooperáciu a súperenie, rozhodovacie procesy, asertívnu komunikáciu, zvládanie a riešenie konfliktov, rozmanitosť a toleranciu, tvorivosť a ďalšie zaujímavé témy.

Eshop: https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/prirucka-pre-skupinovu-pracu-expoprogram.p5643.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov