Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

OZPŠaV vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto - právnik

Kategória: Aktuality

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto: právnik pre kraje Banská Bystrica, Žilina, Trenčín.

Termín nástupu: 1. 2. 2023

Náplň práce: 

  • poskytovanie právnych služieb radám základných organizácií, základným organizáciám zväzu a členom zväzu, 
  • kvalifikované spracovanie návrhov a zastupovanie členov zväzu pred súdmi a inými organizáciami, 
  • rozbory a analýzy z oblastí poskytovanej právnej pomoci,
  • prednášková, metodická a poradenská činnosť podľa požiadaviek rád základných organizácií,
  • riešenie pracovno-právnych problémov so zamestnávateľmi.

Uzávierka výberového konania 31. 12. 2022. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ozskolstva.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/vyberove-konanie-na-poskytovanie-pravnych-sluzieb.alej


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk