Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

OZPŠaV na Slovensku pripravil 3. letný detský tábor

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku oznamuje, že termín prihlásenia sa do 3. letného detského tábora sa predlžuje do pondelka 31. mája 2021.

Vyberáme z portálu daneauctovnictvo.sk

Kategória: Aktuality Autor/i: daneauctovnictvo.sk

Odborný portál plný najnovších informácií z oblasti daní, práva, účtovníctva a miezd podnikateľov. Je určený účtovníkom a ekonómom podnikateľských subjektov, audítorom, daňovým poradcom a ďalším záujemcom o túto problematiku.

Usmernenie k ubytovaniu žiakov v školských internátoch od 7. 5. 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. apríla 2021 sa s účinnosťou od 26.04.2021 obnovuje prevádzka  školských internátov pre žiakov stredných škôl (ďalej len „školský...

Rozhodnutie ministra o jazykovej úrovni maturitnej skúšky z cudzieho jazyka od 7. mája

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 vyvolaným koronavírusom SARS-CoV-2 a požiadavky praxe sa s účinnosťou od 7. mája 2021 rozširujú dôvody pre administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky.

Školstvo na Slovensku bezprostredne po skončení druhej svetovej vojny

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Adam Bielesz

Dňa 8. mája 1945 sa podpisom nemeckej kapitulácie skončila na európskom kontinente druhá svetová vojna. Svet vstúpil do novej epochy a nielen svet. Do novej epochy vstúpilo aj Slovensko. Po šiestich rokoch sa stalo súčasťou obnovenej Československ...

Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 10. 5. 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Materiál „Návrat do škôl 2021“ s účinnosťou od 10.05.2021 je primárne určený zriaďovateľom základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a pre ich riaditeľov.

ŠPÚ realizuje 16. 6. – 17. 6. on-line seminár na tému multilingvizmu a jazykovej podpory žiakov - cudzincov.

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav pod záštitou Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy realizuje 16. – 17. júna 2021 v Bratislave on-line seminár na tému multilingvizmu a jazykovej podpory žiakov-cudzincov. Dvojdňový seminár vedený expertmi Rady E...

NÚCEM ponúka od 19. apríla do 19. mája elektronické testy pre žiakov stredných škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

V období od 19. apríla do 19. mája 2021 NÚCEM ponúka v systéme e-Test elektronické testy pre žiakov stredných škôl zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, cudzích jazykov (anglický, nemecký a ruský) a matematiky.

Podporné stanovisko k návrhu poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa školský zákon

Kategória: Aktuality Autor/i: rrms.sk

Profesijné organizácie zaoberajúce sa predprimárnym vzdelávaním Rada pre rozvoj materských škôl, Spoločnosť pre predškolskú výchovu a Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu podporujú znenie návrhu poslancov Národnej rady Slov...

Národný integrovaný reformný plán - Moderné a úspešné Slovensko

Kategória: Aktuality Autor/i: mfsr.sk

VZDELÁVANIE - Špecifické odporúčania pre Slovensko sa dlhodobo zameriavajú na kvalitu vzdelávania na všetkých stupňoch škôl. Tú určujú dva základné piliere: učitelia a obsahová reforma vzdelávania.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk