Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Usmernenie pre riaditeľov stredných škôl k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo Usmernenie pre riaditeľov stredných škôl k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok na stredné školy v roku 2021 aktualizované na základe záverov zasadnutia konzília odborníkov dňa 22.4.2021 a uznesenia vlády SR č. 229/2021 z 28. apríla 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

Riaditeľ strednej školy môže požiadať uchádzača alebo zákonného zástupcu o doplnenie náležitostí prihlášky. Do budovy môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium, okrem nevyhnutného sprievodu zdravotne ťažko postihnutých osôb. Rodičia ostatných uchádzačov do budovy školy nevstupujú.

Uchádzač sa pri vstupe do budovy školy, ktorá sa nachádza v bordovom okrese preukazuje negatívnym výsledkom testu nie starším ako 7dní alebo má výnimky z preukázania sa negatívnym výsledkom testu, v ružovom alebo v červenom okrese sa uchádzač testom nepreukazuje.

Príchod uchádzačov  treba naplánovať tak, aby sa netvorili skupiny žiakov vo vstupných priestoroch ani na chodbách budovy školy. Prijímacia skúška sa realizuje v triede obsadenej maximálne na 50 % jej kapacity. Žiaci sedia po jednom v lavici a medzi pracovnými miestami žiakov je vzdialenosť minimálne 2 metre. Riaditeľ strednej školy primerane upraví proces prijímacieho konania vzhľadom na osobitné okolnosti v čase mimoriadnej situácie tak, aby boli dodržané nasledovné podmienky v súlade s platnými vyhláškami ÚVZ.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/19485.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov