Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Pracovnoprávne vzťahy v školstve a vnútorná organizácia školy. Otázky a odpovede

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Pracovnoprávne vzťahy v školstve a vnútorná organizácia školy. Otázky a odpovede, ktorej autorom je Marián Varga, sa venuje vybranému okruhu otázok a odpovedí aplikácie školského práva v praxi.

 

Pracovnoprávne vzťahy v školstve a vnútorná organizácia školy. Otázky a odpovede

Marián Varga

Publikácia obsahuje vybraný okruh otázok a odpovedí aplikácie školského práva v praxi vo vzťahu medzi všeobecnými právnymi predpismi verejného práva a špeciálnymi právnymi predpismi v oblasti školstva. 

Autor sa venuje osobitným riešeniam pracovnoprávnych vzťahov v školstve, napr.

  • predĺženiu pracovného pomeru pedagogického zamestnanca,
  • dovŕšeniu dôchodkového veku pedagogického zamestnanca počas zastupovania,
  • odchodu pedagogického zamestnanca do dôchodku zo zdravotných dôvodov a pod.

Prináša aj odpovede na právne aspekty vnútornej organizácie školy v školskom práve, napr.

  • prispievaniu na stravu zamestnancov základnej školy,
  • prenášaniu dovolenky v kalendárnom roku v školách,
  • postupu zamestnávateľa pri započítaní praxe pedagogického zamestnanca a pod.

Eshop - https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/pracovnopravne-vztahy-v-skolstve-a-vnutorna-organizacia-skoly-otazky-a-odpovede.p4925.html

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov