Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Epiketa - praktický sprievodca opatreniami a odporúčaniami pre pobyt na letných terasách

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Na terasu vstúpte s nasadeným rúškom/respirátorom, vydezinfikujte si ruky a takto sa usádzajte k stolu. Ak ide o prevádzku s obsluhou a personál neurčí inak, nechajte sa obslúžiť a nechoďte osobne k výčapu či pokladnici. Miesto na sedenie si vyberajte tak, aby ste boli od iných hostí vzdialení aspoň dva metre.

Počas návštevy dbajte na povinné dvojmetrové rozostupy medzi stolmi. Konzumácia jedál a nápojov je možná iba posediačky. Rúško/respirátor si zložte na čas, ktorý je nevyhnutný na jedenie či pitie. Inak ho majte na tvári nasadené: ľudia konverzujú, sú od seba v malej vzdialenosti a s tým je spojené riziko. Ak si skladáte rúško/respirátor, manipulujte s ním prostredníctvom gumičiek; nepokladajte ho priamo na stôl, dajte si ho do vopred určeného priedušného obalu, papierového vrecka a pod. Buďte ohľaduplní, ak ste v spoločnosti iných ľudí, nefajčite. Príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, k pokrmu ho musí priniesť personál zabalený do papierovej vreckovky. Samoobslužný výdaj na štýl švédskych stolov nie je povolený: jedlá a nápoje musí podávať obsluhujúci personál, reguluje sa tým kontakt zákazníkov. Nie je vhodné, ak občerstvenie konzumujú viacerí ľudia z jedného taniera, misky alebo pohára. V prevádzkach možno použiť toaletu. Ide o relatívne malý interiérový priestor s frekventovaným pohybom cudzích osôb, preto sa chráňte respirátorom aj „za zavretými dvermi“. Toaleta musí byť vybavená tekutým mydlom a papierovými vreckovkami a hygienické zariadenia musia byť dezinfikované každú hodinu, vždy využite príležitosť poriadne si umyť ruky teplou vodou a mydlom. Rešpektujte osobnú zónu iných ľudí v zúžených či stiesnených priestoroch, ako sú chodby či toalety.

Riaďte sa vždy aktuálne platným uznesením vlády SR a vyhláškou ÚVZ SR. Ak sa výsledok negatívneho testu či iný doklad o výnimke pri vstupe vyžaduje, preukážte sa ním. Prosíme zákazníkov, aby boli k prevádzkovateľom a obsluhujúcemu personálu ústretoví a po vyzvaní sa bezodkladne preukázali príslušným dokladom. Prevádzkovateľ má podľa vyhlášky oprávnenie takýto doklad vyžadovať, aj doň nahliadnuť.

Zdroj: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4710:epiketa-vychutnajte-si-obubeny-napoj-i-jedlo-na-letnej-terase-bezpene&catid=56:tlaove-spravy&Itemid=62

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov