Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

SKU - Výsledky prieskumu zameraného na pracovné prostredie učiteľov

Kategória: Aktuality Autor/i: sku.sk

Slovenská komora učiteľov realizovala koncom roka 2020 v rámci grantového projektu Podpora demokratizácie v školách prieskumnú anketu v prostredí slovenských zborovní s cieľom zmapovať aktuálnu situáciu pracovného prostredia učiteľov slovenských škôl.

Kvalita pracovného života je na mnohých školských pracoviskách často napriek dlhoročnému neriešeniu akútnych problémov slovenského školstva a  klesajúcej atraktivite učiteľskej profesie dobrá. Na Slovensku je však neprehliadnuteľné množstvo učiteľov, ktorí roky a desaťročia pracujú v katastrofálnych až neľudských podmienkach – a to nie primárne z hľadiska materiálneho (ako sa často mylne prezentuje), ale z hľadiska systémového, vzťahového a mocenského. Takmer 30 % respondentov uvádza, že na svojom pracovisku zažíva nevhodné až neprijateľné pracovné podmienky a niektorí respondenti vnímajú klímu v zborovni ako hrôzu, katastrofu a pociťujú strach. 

Prieskum potvrdil, že až 58,9 % slovenských učiteľov zažíva iný ako participatívny (demokratický), čiže efektívny a podporný, štýl riadenia školy. 27,21 % respondentov vníma prítomnosť slobody slova vo svojom pracovnom prostredí školy na minimálnej úrovni. Iba 23 % respondentov je presvedčených, že vo svojom pracovnom prostredí môžu byť plne autentickí a nedochádza k tlakom vedúcim k pasívnemu prijímaniu situácie tak, ako si to želá vedenie školy. No až 566 (77 %) respondentov zažíva úplne inú situáciu, z toho 76 (10,34 %) z nich pracuje v prostredí, kde je pasívna poslušnosť pevnou súčasťou štýlu riadenia školy. Sú zamestnanci, ktorých vďaka klíme v kolektíve práca nebaví, nemotivuje, ktorí sú šikanovaní, zastrašovaní a neslobodní v názore a konaní. Ak sa v školách dejú situácie, ktoré opakovane ohrozujú psychickú integritu zamestnanca a jeho dôstojnosť, sú porušované ľudské práva a je umožnené vedúcim pracovníkom zavádzať despotické metódy a mocenské maniere kontrastujúce s právnymi predpismi a príkladmi dobrej praxe, znamená to, že nemožno hovoriť o demokratickej škole v demokratickom štáte. 

Výsledky prieskumu: https://sku.sk/wp-content/uploads/2021/04/Vysledky-prieskumu-zborovne.pdf

Zdroj a ďalšie informácie: https://sku.sk/vysledky-prieskumu-zameraneho-na-pracovne-prostredie-ucitelov/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov