Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Veľký prieskum o dopadoch pandémie na školstvo: Učitelia uvádzajú zhoršenie psychického zdravia a zaostávanie žiakov

Kategória: Aktuality Autor/i: Komenskeho institut

Komenského inštitút s Centrom vzdelávacích analýz oslovili agentúru Focus, aby zistila, ako vnímajú dopady pandémie pedagogičky a pedagógovia. Aktuálne ide o najkomplexnejší zdroj informácií o priebehu a odhadovaných dopadoch dištančnej výučby, ako aj o potrebách učiteľov a učiteliek na ich zmiernenie. Zber údajov sa realizoval v termíne 14. 5. – 27. 5. 2021 na vzorke 515 učiteliek a učiteľov 2. stupňa základnej školy na celom Slovensku. Agentúra Focus sa ich pýtala na to, ako vnímali pomoc a podporu zo strany štátu či vlastných zamestnávateľov, ako sa im darilo prispôsobovať svoje vzdelávacie a hodnotiace metódy novým podmienkam, ale tiež to, ako pandémia podľa nich zasiahla samotných žiakov. 

Ukázalo sa, že ministerstvu školstva dávajú pedagógovia za celkovú podporu počas pandémie známku 3. K tej sa priklonilo takmer 40 percent opýtaných. Štvorku by dalo vyše 21 % a dvojku 25 %. Nie všetky učiteľky a učitelia však využili všetky odporúčané nástroje a postupy na výučbu a hodnotenie detí.  Z nástrojov, ktoré mali prispieť k skvalitneniu výučby počas pandémie, využívali učiteľky a učitelia najviac slovné hodnotenie (81 %). Úplne však známkovanie zrušila necelá tretina (29 %). Písomné skúšanie a testovanie úplne vypustila približne štvrtina (27 %) učiteliek a učiteľov. Po návrate do školy by podľa vyučujúcich potreboval nejakú formu dodatočnej podpory každý štvrtý žiak či žiačka (25 %). Najpreferovanejším spôsobom podpory bolo doučovanie, ktoré by mala škola organizovať po návrate žiakov do škôl podľa 61 % učiteliek a učiteľov. 78 % dopytovaných pritom deklarovalo ochotu doučovať žiakov a 63 % by na zapojenie sa do podporných aktivít ako sú doučovanie a letná škola motivovala adekvátna finančná odmena.

Ako sa ukazuje, pandémia bola pre väčšinu pedagogičiek a pedagógov obdobím výraznej nepohody. Najviac ich zaznamenalo zhoršenie v oblasti pracovnej pohody (46 %) a duševného zdravia (41 %), približne tretina aj v oblasti fyzického zdravia (35 %) a sociálno-ekonomickej situácie (32 %). Väčšinu učiteliek a učiteľov výučba počas pandémie vyčerpala (77,5 %), približne pätinu už učenie po skúsenosti s výučbou počas pandémie veľmi nebaví (21 %) a zvažuje aj odchod z profesie (18 %). Pandémia však priniesla učiteľkám a učiteľom aj pozitíva. Takmer 60 % z nich uviedlo, že sa im zlepšili digitálne zručnosti (59,6 %) a približne 40 % si zlepšilo prezentačné schopnosti (39,6 %). 

V prípade opätovného dištančného vzdelávania by sa mali učiteľkám a učiteľom ako aj žiakom a žiačkam sprístupniť technologické zariadenia na online výučbu. Učiteľkám a učiteľom by sa mala zabezpečiť aj väčšia podpora v tom, ako učiť na diaľku (teda aké formy, metódy či didaktiku pri výučbe používať), ako aj pri implementácii niektorých opatrení (najmä v prípade zrušenia známkovania a vypustenia písomného skúšania a testovania žiakov).

V ďalšom období treba učiteľkám a učiteľom poskytnúť podporu na stabilizáciu v oblasti pracovnej pohody, duševného a fyzického zdravia. Zároveň im treba poskytnúť podporu v oblasti motivácie žiakov a žiačok k učeniu sa, zisťovania ich potrieb a individualizácie výučby. Žiačkam a žiakom treba zabezpečiť doučovanie a venovať pozornosť aj ich ďalším potrebám.

Zdroj a celé znenie správy: https://komenskehoinstitut.sk/prieskum-2021/

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov