Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Usmernenie k povinnej školskej dochádzke – vzdelávanie cudzincov (aktualizované 6. 7. 2021)

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu aktualizovali Usmernenie k povinnej školskej dochádzke pri vzdelávaní cudzincov. 

Usmernenie sa týka vymedzenia osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky - miesto, spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky, formy osobitného plnenia školskej dochádzky, ako aj ukončovanie vzdelávania pri osobitnom spôsobe plnenia PŠD. Usmernenie ponúka informácie o individuálnom vzdelávaní v zahraničí pre žiakov základnej školy, o evidencii žiaka plniaceho povinnú školské dochádzku osobitným spôsobom v školskom informačnom systéme, aj o návrate žiaka do kmeňovej školy. Usmernenie sa týka aj vzdelávania cudzincov, procesu prijímania žiakov – cudzincov na vzdelávanie, ich hodnotenia, aj uznanie dokladu o vzdelaní.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/20237.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov