Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Výzva na zápis do zoznamu oprávnených žiadateľov od roku 2024 - Oblasť práce s mládežou

Kategória: Aktuality Autor/i: nivam.sk

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na zápis do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v rámci dotačnej schémy v oblasti práce s mládežou v tematickej oblasti Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru.

 

Systém zápisu do zoznamu oprávnených žiadateľov posudzuje splnenie určených kritérií MŠVVaŠ SR pre budúce poskytovanie dotácií pre podporu a rozvoj práce s mládežou. Zároveň hodnotí kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele žiadateľa v oblasti práce s mládežou a tiež slúži pre určenie koeficientu maximálnej možnej podpory v rámci prideľovania dotácií. Zápis do zoznamu žiadateľov umožňuje zjednodušené opakované požiadanie o dotáciu.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.iuventa.sk/vyzvy/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov