Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Nové vedenie ministerstva školstva

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Novým ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR sa stal člen predsedníctva HLASu Tomáš Drucker. 

JUDr. Ing. Tomáš Drucker - minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala Tomáša Druckera do funkcie ministra školstva vedy, výskumu a športu SR dňa 25. októbra 2023.

JUDr. Ing. Tomáš Drucker je slovenský manažér a politik. Vyštudoval informatiku a automatizáciu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a právo na Trnavskej univerzite v Trnave. Absolvoval prestížny manažérsky master program Sloan Master in Management and Leadership na London Business School v Londýne.  V minulosti pôsobil na viacerých manažérskych pozíciách, venoval sa poradenstvu v oblasti zlepšovania procesov a riadenia.

V rokoch 2012 až 2016 viedol Slovenskú poštu, v ktorej realizoval ozdravný program, za čo získal v roku 2017 prestížne ocenenie Forbes a PwC “The Most Respected CEO.” V roku 2016 až 2018 zastával pozíciu ministra zdravotníctva SR a v roku 2016 viedol aj Rady EPSCO v rámci slovenského predsedníctva EÚ. Krátko zastával aj pozíciu ministra vnútra.

Zdroj: https://www.minedu.sk/vedenie-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr/


Mgr. Róbert Zsembera - II. štátny tajomník MŠVVaŠ SR

Vláda Slovenskej republiky vymenovala Róberta Zsemberu do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu dňa 26. októbra 2023.

Dlhé roky sa venuje manažmentu vysokého školstva. Vyštudoval učiteľstvo výchovy k občianstvu a učiteľstvo pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti študuje manažment na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Do funkcie štátneho tajomníka pre vysoké školstvo a vedu nastupuje po niekoľkoročnom vedení kancelárie rektora Univerzity Komenského v Bratislave, kde pôsobil ako riaditeľ. Zároveň bol na univerzite zodpovedný za koordináciu aktivít súvisiacich s riešením krízových situácií. Róbert Zsembera má bohaté skúsenosti z pôsobenia v orgánoch akademickej samosprávy. V minulosti pôsobil ako predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK, ďalej ako člen Kolégia rektora UK, ale aj ako podpredseda Akademického senátu UK.

Počas svojej profesionálnej kariéry sa aktívne podieľal na lektorskej činnosti, tvorbe metodík a učebných materiálov k vzdelávacím programom. 

Zdroj: https://www.minedu.sk/vedenie-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr/

Mgr. Ján Krišanda - III. štátny tajomník MŠVVaŠ SR

Vláda Slovenskej republiky vymenovala Jána Krišandu do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu dňa 26. októbra 2023. Vyštudoval na Fakulte telesnej výchovy a športu, špecializácia džudo, na Univerzite Komenského v Bratislave. Je diplomovaný tréner džuda.  V rokoch 1986 – 1987 pôsobil ako metodik Telovýchovnej jednoty (TJ Bukóza Vranov n/T). elková profesionálna prax v telovýchove a športe 37 rokov.            

 • 1988 – 1989: pracoval ako referent športov (ČSTV Vranov n/T) 
 • 1989 – 1991: tajomník  ČSTV (ČSTV Vranov n/T)     
 • 1991 - 2008: taj.  Východoslovenskej sokolskej župy (Sokol na Slovensku BA)
 • 2008 – trvá: výkonný tajomník Sokola na Slovensku (Sokol na Slovensku  BA)            
 • 2006 – 2022: pôsobil ako predseda Slovenského zväzu judo 
 • do roku 1986: športový odborník                 
 • 2016 – 2020: podpredseda rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport
 • 2017: poradca Ministra Školstva vedy výskumu a športu SR pre oblasť športu  

Zdroj: https://www.minedu.sk/vedenie-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr/

RNDr. Slavomír Partila - I. štátny tajomník MŠVVaŠ SR

Na pozícii I. štátneho tajomníka ostáva RNDr. Slavomír Partila

 • 2012 - 2022: Riaditeľ školy
 • 2021 - 2022: Člen Komisie pre profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov MŠVVaŠ SR
 • 2020 - 2022: Projektový manažér - zvýšenie kvality vzdelávania a prepojenia s praxou
 • 2018 - 2020: Projektový manažér - úhrada výdavkov spojených s nákupom strojového vybavenia a rekonštrukciou odborných dielní
 • 2011 - 2019: Člen pracovnej skupiny pri Akreditačnej rade MŠVVaŠ SR pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, pracovná skupina pre učiteľov stredného odborného vzdelávania, MOV a asistentov MOV
 • 2013 - 2015: Projektový manažér - sociálna inklúzia MRK prostredníctvom moderného vzdelávania
 • 2007 - 2012: Zástupca riaditeľa pre všeobecnovzdelávacie predmety
 • 1997 - 2007: Učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov matematika - fyzika

Zdroj: https://www.minedu.sk/vedenie-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov