Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoznam podporených a nepodporených žiadostí vo výzvach MŠVVaŠ SR

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje zoznamy podporených a nepodporených žiadostí a ďalších informácií súvisiacich s výzvami Rozvojové projekty škôl na podporu etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách, Rozvojový projekt „Čítame pre radosť“, Debarierizácia väčších stredných škôl, Odstránenie dvojzmennej prevádzky, Zvýšenie kapacít základných škôl.

Rozvojové projekty škôl na podporu etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách - Zoznam podporených žiadostíRezervný fond žiadostí Zoznam nepodporených žiadosti. Ďalšie informácie TU.

Rozvojový projekt „Čítame pre radosť“ - Podporených aj nepodporených žiadateľov bude o zverejnení zoznamov ministerstvo informovať aj prostredníctvom e-mailu. Ďalšie informácie TU.

Debarierizácia väčších stredných škôl - Zoznam žiadateľov, ktorí nesplnili podmienky ku 11.10.2023Zoznam prijímateľov k 11.10.2023Zoznam žiadateľov k 11.10.2023Zoznam žiadateľov, ktorí splnili podmienky výzvy k 11.10.2023. Ďalšie informácie: TU.

Odstránenie dvojzmennej prevádzky - Aktualizácia 4 - Informácia pre žiadateľovZoznam prijímateľov k 11.10.2023Zoznam žiadateľov, ktorí splnili podmienky výzvy ku 11.10.203Zoznam žiadateľov k 11.10.2023. Ďalšie informácie: TU.

Zvýšenie kapacít základných škôl - Aktualizácia 4 - Informácia pre žiadateľovZoznam prijímateľov k 11.10.2023Zoznam žiadateľov k 11.10.2023Zoznam žiadateľov, ktorí nesplnili podmienky výzvy k 11.10.2023Zoznam žiadateľov, ktorí splnili podmienky výzvy k 11.10.2023. Ďalšie informácie: TU.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov