Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

28. október 1918 - Vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Adam Bielesz, PhD.

Dňa 28. októbra si každoročne pripomíname vznik Československa. Tento rok uplynie od pamätného výročia už 105 rokov. Vznik nového štátneho útvaru na mape strednej Európy bol dlhodobo pripravovanou akciou československého odboja doma aj v zahraničí. Do svojho finálneho dejstva dospel koncom októbra 1918, v čase stále prebiehajúcej 1. svetovej vojny. 

Počas 28. októbra predstavitelia Národného výboru československého prevzali Obilný ústav v Prahe, zabránili odvozu obilia na front a nechali zamestnancov prisahať vernosť novému československému štátu. Zároveň sa šírila Prahou informácia o prijatí podmienok prímeria zo strany rakúsko-uhorskej vlády. Prímerie malo zastaviť boje, jeho súčasťou však bolo aj uznanie autonómneho vývoja národov v Rakúsko-Uhorsku. Obyvateľstvo si poslednú vetu vyložilo svojsky a začalo živelne demontovať zvyšky bývalej moci. Ešte v ten deň bol na Václavskom námestí vyhlásený československý štát a pätica mužov z Národného výboru československého (Antonín Švehla, Alois Rašín, Vavro Šrobár, Jiří Stříbrný a František Soukup) spísala zákon o založení samostatného štátu československého. V nasledujúcich dňoch sa nová štátna moc postupne konštituovala aj v ďalších miestach českých krajín.

Situácia na Slovensku bola podstatne komplikovanejšia. Predstavitelia slovenských elít o dianí v Prahe nevedeli, dňa 30. októbra sa však rozhodli stretnúť v budove Tatrabanky v Martine a reagovať na situáciu súvisiacu s prijatím podmienok prímeria zo strany Rakúsko-Uhorska. Uhorská štátna moc na Slovensku však stále existovala a do Martina odoslala vojenské jednotky. V nejasnej situácii sa prijal text vypracovaný Samuelom Zochom, modifikovaný Milanom Hodžom. Politickí zástupcovia Slovákov sa formálne rozhodli vystúpiť z Uhorska. Deklarovali, že "Slovenský národ je čiastka i rečove i kultúrno-historicky jednotného česko-slovenského národa" (Martinská deklarácia). Jedinou organizáciou oprávnenou hovoriť v mene slovenského národa mal byť orgán nazývaný Slovenská národná rada.

K definitívnemu upevneniu československej štátnej moci na Slovensku viedla ešte dlhá cesta nehovoriac o konečných hraniciach nového štátneho útvaru na mape Európy. Udalosti v Prahe a Martine sa však ukázali ako výrazné medzníky v budúcom vývoji českého a slovenského národa.

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov