Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Kampaň na zvýšenie atraktivity učiteľského povolania - sociálny dialóg

Kategória: Aktuality Autor/i: ozskolstva.sk

Odborový zväz školstva, ktorý sa zapojil do celoeurópskej odborárskej kampane na zvýšenie atraktivity učiteľského povolania, v mesiaci október pokračuje v kampani na tému Sociálny dialóg. Je to dôležitý nástroj na podporu hospodárskej a sociálnej stability a pomáha zabezpečiť, aby mali zamestnanci možnosť vyjadriť sa k otázkam týkajúcim sa zamestnanosti a pracovných podmienok.

Na úrovni škôl prebieha sociálny dialóg medzi predsedom, resp. výborom základnej organizácie a riaditeľom školy. V prípade škôl bez právnej subjektivity zastupuje zamestnancov zvolený predseda odborov na okresnej úrovni. V tejto oblasti je dôležité striktné dodržiavanie zákonných foriem participácie zamestnancov na rozhodovaní zamestnávateľa: spolurozhodovanie, prerokovanie, právo na informácie a kontrolná činnosť.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ozskolstva.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/kampan-ako-zatraktivnit-ucitelske-povolanie-socialny-dialog.alej


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov