Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. 7. 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR v nadväznosti na vydanie nariadenia vlády SR č. 220/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uvádza ako omôcku pre aplikačnú prax "Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. júla 2022. 

Pomôcka: https://www.minedu.sk/data/files/11306_platove-tarify-pz-a-oz-a-zvysenie-platovych-tarif-v-zavislosti-od-dlzky-zapocitanej-praxe-ucinne-od-1-jula-2022.pdf.

Zdroj: https://www.minedu.sk/31347-sk/platove-tarify-pedagogickych-zamestnancov-a-odbornych-zamestnancov-a-zvysenie-platovych-tarif-v-zavislosti-od-dlzky-zapocitanej-praxe-ucinne-od-1-jula-2022/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk