Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Od 1. júla je Národný ústav celoživotného vzdelávania zrušený

Kategória: Aktuality

Príkazom ministra č. 20/2018 sa ustanovuje postup pri zrušení príspevkovej organizácie Národný ústav celoživotného vzdelávania za účelom racionalizácie a zefektívnenia činnosti rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v pôsobnosti MŠVVaŠ SR.

Národný ústav celoživotného vzdelávania sa zlúči s rozpočtovou organizáciou Štátny inštitút odborného vzdelávania. Termín zrušenia Národného ústavu celoživotného vzdelávania je určený dňom 30. júna 2018, a to zlúčením so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania odo dňa 1. júla 2018. 

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.minedu.sk/vnutorne-rezortne-predpisy-vydane-v-roku-2018/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov