Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Dohoda o navýšení platov v školstve

Kategória: Aktuality

20. júna 2018 sa na Úrade vlády SR uskutočnilo rokovanie o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2019-2020 za účasti zástupcov vlády SR, zástupcov samosprávnych krajov, zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska a zástupcov Konfederácie odborových zväzov SR.

V oblasti platov v školstve bolo dohodnuté - tarifné platy pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov, učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov sa zvyšujú od 1. 1. 2019 o 10 % a následne od 1. 1. 2020 o 1 0%. Pre tento účel je potrebné urobiť legislatívnu zmenu v zákone o kolektívnom vyjednávaní tak, aby sa kolektívna zmluva vyššieho stupňa mohla podpísať na viac ako jeden rok. Z dôvodu, že dochádza k navýšeniu rokov praxe na úroveň nad 40 rokov a pričlenení výskumných a vývojových zamestnancov do tarifnej tabuľky učiteľov vysokých škôl a k zlučovaniu tarifných tabuliek pre niektorých zamestnancov vo verejnom záujme, dôjde k zmene zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pre nepedagogických zamestnancov bolo dohodnuté navýšenie v rámci úpravy taríf vo verejnej službe tak, že prvá tarifná trieda a prvý platový stupeň začína minimálnou mzdou a od toho sú narátavané ostatné tarifné triedy a platové stupne.

Zdroj a ďalšie informáciehttps://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/dohoda-o-navyseni-platov-pre-zamestnancov-v-skolstve.alej


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov