Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vláda schválila Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania

Kategória: Aktuality

Vláda na svojom dnešnom rokovaní definitívne odobrila Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV), ktorý predložila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová. Vláda zároveň ministerke uložila plniť jednotlivé opatrenia uvedené v akčnom pláne č. 1 Implementačného plánu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.

Zroj a ďalšie informácie: http://www.minedu.sk/20212-sk/vlada-schvalila-narodny-program-rozvoja-vychovy-a-vzdelavania/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk