Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Predčasný starobný dôchodok

Kategória: Aktuality

Od 1. júla 2018 nárok na predčasný starobný dôchodok vznikne od 246,10 eur mesačne.

Jednou z podmienok vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok je, že suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého poistenec žiada o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2 – násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu alebo ak si poistenec sporil v II. pilieri, súčet predčasného starobného dôchodku z I. piliera a predčasného starobného dôchodku z II. piliera je vyšší ako 1,2 – násobok životného minima. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.socpoist.sk/aktuality-ako-zmena-zivotneho-minima-od-1-jula-ovplyvni-exekucne-zrazky--predcasny-starobny-a-minimalny-dochodok/48411s66141c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov