Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Generálna prokuratúra: Previerky dodržiavania zákonnosti v reedukačných centrách

Kategória: Aktuality Autor/i: genpro.gov.sk

Na základe Plánu hlavných úloh prokuratúry Slovenskej republiky na rok 2023 vykonala Generálna prokuratúra Slovenskej republiky v priebehu roka 2023 previerky dodržiavania zákonnosti v reedukačných centrách. Ich cieľom bolo preskúmanie a následné komplexné zhodnotenie stavu zákonnosti v reedukačných centrách.

Dôraz sa kládol na dodržiavanie práv detí umiestnených v reedukačných centrách, ako aj na podmienky, za akých sú deti v reedukačných centrách držané. Na základe získaných poznatkov generálna prokuratúra konštatovala, že reedukačné centrá pri súčasnom nastavení a pravidlách fungovania neplnia účel, ktorý im súčasná právna úprava zveruje a nepredstavujú pre umiestnené deti ani bezpečné miesto, v ktorom by boli dodržiavané ich práva. Generálna prokuratúra za nevyhnutnú systémovú zmenu činnosti reedukačných centier vrátane prehodnotenia priestorového a personálneho zabezpečenia reedukačných centier. /redakčne krátené/

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.genpro.gov.sk/informacie/spravy/detail/generalna-prokuratura-sr-pre-zistenia-o-zavaznom-porusovani-prav-deti-v-reedukacnych-centrach-zvolava-generalny-prokurator-sr-multilateralne-pracovne-stretnutie/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov