Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Poradňa

Postup pri organizačnej zmene na pracovisku

Plánujeme znížiť úväzok THP pracovníčky zo 100 % na 50 %. Správny postup je - prijať organizačnú zmenu, dať na vyjadrenie odborovej organizácii na škole, písomne oznámiť zamestnankyni organizačnú zmenu a dať jej zmenu pracovnej zmluvy. Existuje le...

Téma: Dovolenka

Dovolenka je čas určený pre zamestnanca na regeneráciu po práci, ktorú vykonáva pre zamestnávateľa.

Téma: Rada školy pri nižšom počte zamestnancov

Podľa § 25 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) má rada školy 5 až 11 členov. Za jej ustanoveni...

NECHAJTE SI PORADIŤ V NAŠEJ ODBORNEJ PORADNI

Pošlite vašu otázku na e-mail direktor@wolterskluwer.sk a my vám v čo najkratšom možnom termíne sprostredkujeme odbornú odpoveď.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály