Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Seriály

Zoradiť podľa:

Riadenie a financovanie materských škôl

Riadenie a financovanie materských škôl (3.) Prijímanie detí do materskej školy

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Rubrika: Manažment Vydanie: 12/2013 Ročník: 2013

Prijímanie detí do materskej školy je upravené v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej „školský zákon“) a vo vyhláške ministerstva školstva č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov (ďalej „vyhláška o MŠ“).

Príspevky v diskusii: 0

Spolupráca materskej školy s rodinkou

Dátum: Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová Rubrika: Škola a rodina Vydanie: 12/2013 Ročník: 2013

Prvou sociálnou skupinou a prostredím pre dieťa je rodina, ktorá zostáva pre väčšinu detí najdôležitejšou skupinou po celé detstvo. Rodina je prostredím, v ktorom dieťa trávi väčšinu svojho života. V nej sa vytvára hodnotová orientácia človeka, v nej dieťa získava základné poznatky, v nej sa pripravuje na školu, v nej sa formujú vzťahy k iným ľuďom. V rodinnom prostredí sa formujú charaktery ľudí, ich postoje k ostatným ľuďom, k práci a k spoločnosti. 

Príspevky v diskusii: 0

Riadenie a financovanie materských škôl (2.)

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Rubrika: Manažment Vydanie: 11/2013 Ročník: 2013

Príspevkom pokračujeme v seriáli o riadení a financovaní materských škôl, ktoré sú súčasťou sústavy slovenských škôl. V úvodnom príspevku sme sa zamerali na aktuálne účinné zmeny v základných právnych predpisoch, ktoré upravujú zriadenie materských škôl. V tomto príspevku sa budeme venovať problematike riadenia materských škôl, oprávneniam a povinnostiam riaditeľov materských škôl. Zameriame sa aj na otázky prevádzky materských škôl a upozorníme na povinnosti, ktoré majú riaditelia, aby zabezpečili prevádzku materských škôl v súlade s platnou právnou úpravou.

Príspevky v diskusii: 0

Riadenie a financovanie materských škôl

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Rubrika: Manažment Vydanie: 10/2013 Ročník: 2013

Príspevkom začíname seriál venovaný problematike riadenia a financovania materských škôl, ktoré sú súčasťou sústavy slovenských škôl. Seriál si kladie za cieľ poskytnúť manažmentu materských škôl odpovede na rôzne otázky riadenia, financovania a zabezpečenia činnosti materských škôl.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk