Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Riadenie a financovanie materských škôl

Riadenie a financovanie materských škôl (3.) Prijímanie detí do materskej školy

Prijímanie detí do materskej školy je upravené v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej „školský zákon“) a vo vyhláške ministerstva školstva č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v z...

Spolupráca materskej školy s rodinkou

Prvou sociálnou skupinou a prostredím pre dieťa je rodina, ktorá zostáva pre väčšinu detí najdôležitejšou skupinou po celé detstvo. Rodina je prostredím, v ktorom dieťa trávi väčšinu svojho života. V nej sa vytvára hodnotová orientácia človeka, v ...

Riadenie a financovanie materských škôl (2.)

Príspevkom pokračujeme v seriáli o riadení a financovaní materských škôl, ktoré sú súčasťou sústavy slovenských škôl. V úvodnom príspevku sme sa zamerali na aktuálne účinné zmeny v základných právnych predpisoch, ktoré upravujú zriadenie materskýc...

Riadenie a financovanie materských škôl

Príspevkom začíname seriál venovaný problematike riadenia a financovania materských škôl, ktoré sú súčasťou sústavy slovenských škôl. Seriál si kladie za cieľ poskytnúť manažmentu materských škôl odpovede na rôzne otázky riadenia, financovania a z...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály