Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Školský manažment ako teória a prax riadenia

Školský manažment ako teoria a prax riadenia (2.)

V článku sa venujeme systémovému charakteru pedagogického riadenia v školách a školských zariadeniach, opíšeme zoznam komponentov školského manažmentu. Rozoberieme funkcie manažéra zabezpečujúce vzdelávací program, ako aj hlavné úlohy školského ma...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály