Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Dôležité termíny

Termíny udalostí súvisiacich s organizáciou školského roka 2016/2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2016/2017 termíny súvisiace s organizáciou školského roka, testovaním žiakov 5. ročníka, 9. ročníka, termíny prázdnin, maturitných skúšok.

Dôležité termíny 10. august - 10. september 2015

Ponúkame vám prehľad významných dní,  pamätných dní, štátnych sviatkov, dôležitých termínov, prebežne plánovaných aktivít, na ktoré treba myslieť v mesiaci jún.  

Dôležité termíny 10. máj - 10. jún

Významné dni, pamätné dni, termíny súvisiace s maturitnými skúškami, s prechodom žiakov zo základných škôl na stredné školy, ale aj dátumy okresných, krajských, celoslovenských kôl predmetových súťaží a olympiád sú pridané v súhrnnom zozname v čas...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály