Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Odporúčame

Nedostatky pri vykonávaní základnej finančnej kontroly

Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach autorky Ingrid Konečne Veverkovej  Vykonávanie základnej finančnej kontroly v školách a školských zariadeniach kontrolujú kontrolné orgány (hlavní kontrolóri miest, obcí a VÚC, NKÚ) pri svojich ...

Pracovnoprávne vzťahy v školstve

Uplatňovanie právnych predpisov platných pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov vrátane odmeňovania zamestnancov rezortu školstva Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je upravené zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorý...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály