Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Rubriky

Zoradiť podľa:

Odporúčame

Nedostatky pri vykonávaní základnej finančnej kontroly

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 5/2017 Ročník: 2017

Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach autorky Ingrid Konečne Veverkovej 

Vykonávanie základnej finančnej kontroly v školách a školských zariadeniach kontrolujú kontrolné orgány (hlavní kontrolóri miest, obcí a VÚC, NKÚ) pri svojich kontrolách. Výsledky týchto kontrol nie sú lichotivé, kontrolné orgány sa u kontrolovaných subjektov často stretávajú s absenciou systému finančného riadenia a finančnej kontroly, výkon základnej finančnej kontroly je nedostatočný a neúčinný.

Príspevky v diskusii: 0

Pracovnoprávne vzťahy v školstve

Dátum: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová Vydanie: 4/2017 Ročník: 2017

Uplatňovanie právnych predpisov platných pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov vrátane odmeňovania zamestnancov rezortu školstva

Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je upravené zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedený zákon v § 1 ustanovuje okrem predmetu, ktorý upravuje, aj svoju pôsobnosť tak, že vymenúva zamestnávateľov, na zamestnancov ktorých sa zákon vzťahuje.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk