Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Seriály

Zoradiť podľa:

Sociálne prostredie a výchova ako predmet záujmu sociálnej pedagogiky

Sociálne prostredie a výchova ako predmet záujmu sociánej pedagogiky (2.)

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD. Rubrika: Ľudské zdroje Vydanie: 6/2019 Ročník: 2019

Sociálna pedagogika od svojho vzniku zameriavala pozornosť na sociálno-výchovné problémy. Je však nesporné, že vzťah sociálneho prostredia a výchovy, čiže sociálna determinácia výchovy, ale aj vývinu človeka, patrili k jadrovým oblastiam v rámci vývoja predmetu sociálnej pedagogiky v Európe. V druhej časti príspevku sa zameriavame na rodinu ako na prirodzené sociálne prostredie a predmet záujmu sociálnej pedagogiky. Opíšeme znaky lokálneho prostredia a jeho vplyv na človeka a venujeme sa školskej preventívnej sociálno-výchovnej práci z aspektu funkcie sociálneho pedagóga.

Príspevky v diskusii: 0

Sociálne prostredie a výchova ako predmet záujmu sociálnej pedagogiky (1.)

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD. Rubrika: Ľudské zdroje Vydanie: 5/2019 Ročník: 2019

V príspevku venujeme pozornosť vzťahu výchovy a sociálneho prostredia. Uvádzame zameranie sociálnej pedagogiky v historickom kontexte vývoja sociálnej pedagogiky, upriamime pozornosť na jej preventívny rozmer (profylaxiu) a kompenzáciu, ktorá predstavuje odstraňovanie, resp. vyvažovanie negatívnych javov.  V prvej časti príspevku sa budeme zaoberať aj vzťahom výchovy a sociálneho prostredia.  

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk