Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Sociálne prostredie a výchova ako predmet záujmu sociálnej pedagogiky

Sociálne prostredie a výchova ako predmet záujmu sociánej pedagogiky (2.)

Sociálna pedagogika od svojho vzniku zameriavala pozornosť na sociálno-výchovné problémy. Je však nesporné, že vzťah sociálneho prostredia a výchovy, čiže sociálna determinácia výchovy, ale aj vývinu človeka, patrili k jadrovým oblastiam v rámci v...

Sociálne prostredie a výchova ako predmet záujmu sociálnej pedagogiky (1.)

V príspevku venujeme pozornosť vzťahu výchovy a sociálneho prostredia. Uvádzame zameranie sociálnej pedagogiky v historickom kontexte vývoja sociálnej pedagogiky, upriamime pozornosť na jej preventívny rozmer (profylaxiu) a kompenzáciu, ktorá pred...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály