Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Príklady z praxe

Dôležitá úloha komunitného centra vo vzdelávaní detí z marginalizovaných skupín

Príspevok prináša náhľad na problematiku komunitných centier a ich prepojenie so vzdelávaním detí z marginalizovaných skupín. Ponúka teoretické informácie súvisiace so založením a fungovaním komunitných centier, ako aj úspešný príklad využitia kom...

Sezóna školských výletov a exkurzií

Sezóna školských výletov je v plnom prúde. Čas, ktorý učiteľ ukrojí z vyučovania, má hlbší význam najmä vtedy, keď je školský výlet nielen konzumným spestrením konca školského roka, ale aj cestou, ako stmeliť kolektív, či vytvoriť spoločné zážitky...

Profesionálne pôsobenie sociálneho pedagóga v základnej škole a v strednej škole

Pôsobenie sociálneho pedagóga v školách je v Slovenskej republike legislatívne dostatočne ošetrené. Prijatím Zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 22. mája 2008 sa sociálny pedagóg stal jednou z integrálnych zložiek systému výchovného pora...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály