Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Rubriky

Zoradiť podľa:

Príklady z praxe

Dôležitá úloha komunitného centra vo vzdelávaní detí z marginalizovaných skupín

Dátum: Autor/i: Mgr. Soňa Koreňová , Bc. Kristián Berecz Vydanie: 7-8/2018 Ročník: 2018

Príspevok prináša náhľad na problematiku komunitných centier a ich prepojenie so vzdelávaním detí z marginalizovaných skupín. Ponúka teoretické informácie súvisiace so založením a fungovaním komunitných centier, ako aj úspešný príklad využitia komunitného centra vo vzdelávaní detí z marginalizovaných skupín a  pri zlepšovaní ich výchovno-vzdelávacích výsledkov v praxi.

Príspevky v diskusii: 0

Sezóna školských výletov a exkurzií

Dátum: Autor/i: Mgr. Peter Lengyel, PhD. Vydanie: 5/2017 Ročník: 2017

Sezóna školských výletov je v plnom prúde. Čas, ktorý učiteľ ukrojí z vyučovania, má hlbší význam najmä vtedy, keď je školský výlet nielen konzumným spestrením konca školského roka, ale aj cestou, ako stmeliť kolektív, či vytvoriť spoločné zážitky. Mnohí pedagógovia si myslia, že stačí vybrať dobré miesto a nechať deťom značnú voľnosť. Skúsenosti však hovoria, že participácia učiteľa a jeho osobný vklad do vytvárania pohodovej atmosféry na výlete, ho následne môžu predurčovať k tomu, či bude súčasťou zážitkov detí alebo „len“ ich dozorom.

Príspevky v diskusii: 0

Profesionálne pôsobenie sociálneho pedagóga v základnej škole a v strednej škole

Dátum: Autor/i: prof. doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. Zo seriálu: Sociálny pedagóg v školách Vydanie: 12/2013 Ročník: 2013

Pôsobenie sociálneho pedagóga v školách je v Slovenskej republike legislatívne dostatočne ošetrené. Prijatím Zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 22. mája 2008 sa sociálny pedagóg stal jednou z integrálnych zložiek systému výchovného poradenstva a prevencie. Na školách v SR sa však zatiaľ táto funkcia vyskytuje iba výnimočne.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk