Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Personalistika

Kvalifikačné skúšky, atestácie a ich náhrady

Napriek tomu, že podľa platnej legislatívy nemožno vykonávať kvalifikačné skúšky, pojem „kvalifikačná skúška“ sa z posudzovania kvalifikácie nevytratil skončením účinnosti niektorých právnych predpisov. V príspevku s názvom Kvalifikačné skúšky, at...

Atestácie pedagogických a odborných zamestnancov

V článku sa venujeme prvej a druhej atestácii pedagogickýchzamestnancov a odborných zamestnancov z hľadiska platnej legislatívy, najmä zákona č. 138/2019 Z. z. Uvádzame podmienky pre vykonanie prvej a druhej atestácie, na príkladoch upozorníme na ...

Posudzovanie kvalifikačných predpokladov

Príspevok zameriavame na postup pri posudzovaní kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na výkon pracovnej činnosti na základných školách a na stredných školách podľa platnej legislatívy. Ponúkame postup pri...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály