Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Školské podporné tímy

Tvorba podmienok pre prácu podporných tímov

V predchádzajúcich číslach časopisu sme čitateľom priblížili skúsenosť základných škôl s prítomnosťou pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pôsobili v školách v rokoch 2014 a 2015 vďaka prostriedkom národného projektu PRINED. Pozreli sme s...

Skúsenosť škôl s prítomnosťou školských podporných tímov (2.)

V reakcii na nedávny prísľub ministra školstva posilniť inklúziu v školách prostredníctvom podporných tímov, sme v predchádzajúcom čísle časopisu predstavili čitateľom výsledky výskumu, ktoré indikujú potrebu rozvoja zručností riaditeľov škôl v ob...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály