Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Seriály

Zoradiť podľa:

Chráňme deti pred násilím

Chráňme deti pred násilím (2.) - Škola ako súčasť Národnej stratégie ochrany detí pred násilím

Dátum: Autor/i: Mgr. Peter Lengyel, PhD. Rubrika: Informujeme Vydanie: 3/2020 Ročník: 2020

V školskej politike sa práva dieťaťa a ochrana detí pred násilím vyskytuje v rôznych podobách. Je súčasťou metodík, rezortných predpisov, smerníc, vyhlášok, školského zákona a ďalších zákonov. Dieťa trávi v rovesníckych skupinách v škole podstatnú časť denného času. To, že si téma násilia v školách zaslúži mimoriadnu pozornosť, naznačujú aj zistenia Inštitútu pre výskum práce a rodiny, ktorý pred dvomi rokmi zverejnil výsledky reprezentatívneho výskumu „Prevalencia násilia páchaného na deťoch 8. a 9. ročníkov“.

Príspevky v diskusii: 0

Chráňme deti pred násilím (1.)

Dátum: Autor/i: Mgr. Peter Lengyel, PhD. Rubrika: Upozorňujeme Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

Ak nahliadneme do slovenských škôl a diskusií pedagógov, uvidíme množstvo tém, ktorými školy žijú na pozadí výchovno-vzdelávacieho procesu. Popri témach inklúzie, sociálno-patologických javov, rizikového správania sa, je to aj téma násilia na deťoch, ktorá sa týka podľa niektorých prieskumov až 70 % detí.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk