Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Seriály

Zoradiť podľa:

Mediátor ako odborník na riešenie konfliktov

Mediátor ako odborník na riešenie konfliktov (2.)

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová , JUDr. Dagmar Tragalová Rubrika: Kultúra školy Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

V príspevku sa venujeme legislatívnym odporúčaniam pre mediáciu, rozoberieme konflikty v školskom prostredí. Na základe príkladov poukážeme na rôzne druhy konfliktov, venujeme sa konfliktom predstáv, názorov, postojov, záujmov a informujeme o možnostiach vzdelávania sa v oblasti riešenia konfliktov, resp. v mediácii ako v odbornej metóde riešenia konfliktov. 

Príspevky v diskusii: 0

Mediátor ako odborník na riešenie konfliktov (1.)

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová , JUDr. Dagmar Tragalová Rubrika: Manažment Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

V príspevku sa venujeme výhodám mediácie zo zákona. Rozoberáme stav klímy a kultúry v školách z dostupných zdrojov. Definujeme faktory ovplyvňujúce konflikt v školskom prostredí. Opíšeme kľúčové vlastnosti osobnosti riaditeľa školy, resp. školského zariadenia vo vzťahu k predpokladu nadobudnutia mediačných zručností a schopnosti využívať ich v praxi.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk