Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

História - Školské budovy v minulosti

Publikované: Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Školské budovy tvoria súčasť materiálno-technickej základne výchovy a vzdelávania a podávajú výrečné svedectvo o školskej minulosti. Najstarším predpokladaným priestorom pre výuku na našom území je základ obdĺžnikového chrámu s trojlístkovou apsidou (tu sa zvyčajne krstilo a vyučovalo základom kresťanstva) na Devíne, ktorý je situovaný do veľkomoravského obdobia. Z toho je zrejmé, že školstvo bolo od počiatku úzko spojené s novo sa tvoriacou cirkvou. Aj v stredoveku takmer všetky farské školy účinkovali na farách alebo v osobitých budovách spadajúcich pod cirkevnú správu.

Pre zobrazenie pracovnej situácie nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Rada školy a kontrola obsahu štatútu rady školy N

Publikované:

Kto je oprávnený kontrolovať obsah štatútu rady školy, resp. či nie je štatút schválený v rozpore s legislatívou (okrem samotnej rady školy, resp. jej členov)?

Kompetencie kontrolóra obce N

Publikované:

Nepredloženie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti - dôsledky N

Publikované:

Riaditeľ základnej školy nepredložil zriaďovateľovi v zákonom stanovenom termíne Správu o  výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach (ďalej "SVVČ") za predchádzajúci školský rok. Rada školy má zasadnutie v novembri 2018, prerokovanie SVVŠ má v programe. Ako má v tomto prípade postupovať zriaďovateľ?

Štátna školská inšpekcia A

Publikované: Aktualizované: