Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zákon SNR o jednotnej sústave ďalšieho vzdelávania

Dátum: Rubrika: Z histórie školstva

Školstvo po roku 1948 prešlo ideovými a organizačnými zmenami s cieľom presadiť tzv. jednotnú školu a produkovať lojálnych žiakov pre komunistický režim. Učitelia mali zohrávať hlavnú úlohu v plnení týchto cieľov, ale v päťdesiatych rokoch sa objavili problémy s nekvalifikovanými učiteľmi a ich neochotou zapojiť sa do komunistickej ideológie. Na riešenie týchto problémov bol navrhnutý Zákon o jednotnej sústave ďalšieho vzdelávania učiteľov a školských pracovníkov, ktorý mal zabezpečiť systematické vzdelávanie a prevýchovu pedagógov.

Školstvo po roku 1948 prešlo ideovými aj organizačnými zmenami. V praxi sa tieto zmeny premietali z organizačného hľadiska do presadzovania predstáv o tzv. jednotnej škole, na ideovej úrovni dominovala predstava o školstve, ktoré bude produkovať žiakov lojálnych a ochotných zapojiť sa do budovania komunistického režimu. Hlavnú rolu v plnení týchto cieľov mali zohrávať učitelia. V priebehu prvej polovice päťdesiatych rokov sa však začalo ukazovať, že v školskom systéme pôsobilo značné množstvo nekvalifikovaných učiteľov. Zároveň sa časť pedagógov odmietala výraznejšie angažovať v prospech aktivít komunistického režimu. Riešiť tieto skutočnosti mal tzv. Zákon o jednotnej sústave ďalšieho vzdelávania učiteľov a školských pracovníkov.

Vzdelávanie pedagógov nebolo v slovenskom prostredí päťdesiatych rokov novinkou. Okrem rôznych neformálnych iniciatív postupne vznikali ustanovizne na všetkých úrovniach štátnej správy až úplne nadol k jednotlivým školám. Na centrálnej úrovni v roku 1947 vznikol Štátny pedagogický ústav, existovali aj krajské pedagogické ústavy. V okresoch sa začali tvoriť okresné pedagogické zbory, ktoré sa neskôr stali súčasťami odborov pre školstvo a kultúru pri okresných národných výboroch. Tieto sa neskôr premenovali na okresné pedagogické strediská. Okrem vzdelávania či dovzdelávania pedagógov nechýbali ani politické školenia. Formát tohto typu vzdelávania však nebol organizačne jednotný.1

Pred samotným schválením zákona v Slovenskej národnej rade (SNR) bol zákon predmetom rokovania najvyšších orgánov Komunistickej strany Slovenska (KSS). Zo zasadnutia Predsedníctva Ústredného výboru KSS z 23. septembra 1955 sa dochovala dôvodová správa k chystanému zákonu. Jej text zhŕňa v úvode organizačné, ale aj legislatívne zmeny v slovenskom školstve od roku 1945. Ciele pripravovaného zákona v ideologických poučkách zhrnula formulácia „...zvyšovanie socialistického uvedomenia, marx-leninskej vzdelanosti a odbornej pedagog

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály