Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Peter Vajcik - Povojnový profesor a historik školstva

Dátum: Autor/i: PhDr. Adam Bielesz Rubrika: Z histórie školstva

Peter Vajcik sa narodil 17. apríla 1902 v Španej Doline. V rodnej obci navštevoval miestnu školu. Po absolvovaní piatej triedy začal študovať na rímskokatolíckom banskobystrickom gymnáziu. Pred zánikom Rakúsko-Uhorska výučba na gymnáziu prebiehala v uhorskom štátnom duchu, po vzniku Československa, najmä s príchodom českých profesorov, sa začala výučba v československom štátnom duchu. Maturoval už v novom štáte 23. júna 1921.

Po skončení gymnaziálneho štúdia pokračoval vo vysokoškolskom štúdiu. V roku 1921 sa stal študentom Teologickej fakulty Nemeckej univerzity v Prahe. Zo širokého spektra rôznych predmetov ho najviac zaujali filozofické predmety. Počas štúdií uverejnil krátku stať s názvom Záhada duše v monizme a dualizme. Náročnejšie obdobie v jeho študijnom živote sa začalo, keď mu nevyšla možnosť pobytu v zahraničí. Štúdium v roku 1925 ukončil štátnou záverečnou skúškou, pre kritický postoj voči vtedajšej cirkevnej hierarchii Prahu opustil. Vrátil sa na Slovensko a vo Vrútkach nastúpil na miesto kaplána a katechéta. Z titulu svojej pozície sa stal aj učiteľom náboženstva na miestnej ľudovej a meštianskej škole. Súbežne s výkonom učiteľskej profesie pokračovala i jeho akademická činnosť. V roku 1931 ukončil diaľkové štúdium na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v obore filozofia – latinský jazyk. O šesť rokov neskôr obhájil na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského doktorskú kvalifikačnú prácu na tému Masarykova filozofia náboženstva. V roku 1928 sa vrátil do Banskej Bystrice, kde okrem vyučovania náboženstva zabezpečoval pohreby, svadby, zaopatrovanie chorých. Po odchode z duchovnej správy začal vyučovať na Štátnom koedukačnom učiteľskom ústave v Bratislave.

V roku 1934 odišiel z duchovnej správy do civilného života. Znamenalo to exkomunikáciu z rímskokatolíckej cirkvi. Na ústave v Bratislave pokračoval vo vyučovaní náboženstva. Popri pedagogickej činnosti sa výraznejšie aktivizo

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály