Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Európska dobrovoľnícka služba

Kategória: Výzvy

Európska dobrovoľnícka služba (EDS) mladým ľuďom umožňuje spoznávať nové kultúry a pomáhať tam, kde je to potrebné. Najväčší dôraz pri EDS je však vždy kladený práve na vzdelávací aspekt. Z dobrovoľníckej služby sa totiž mladí ľudia vracajú s novými vedomosťami a zručnosťami, ktoré im vo veľkej miere pomáhajú presadiť sa v budúcom profesijnom živote.

Dobrovoľníkom sa môže stať každý od 18 do 30 rokovV prípade mladého človeka s nedostatkom príležitostí je tento vek znížený na 16 rokov.

Vysielajúca organizácia je zodpovedná za vašu prípravu pred odchodom na Európsku dobrovoľnícku službu, komunikuje s vami aj počas pobytu v zahraničí a po návrate vám pomáha získané skúsenosti čo najlepšie zúročiť.

Hostiteľská organizácia zabezpečuje pobyt v hostiteľskej krajine, ako aj všetky aktivity a priestor na realizáciu vašich nápadov.

Zahraniční dobrovoľníci na Slovensku:

  • pôsobia napríklad v centrách voľného času,
  • podieľajú sa na ochrane prírody či záchrane historických pamiatok,
  • pracujú i s ľuďmi so zdravotným postihnutím.

Európska dobrovoľnícka služba je súčasťou koplexného programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu a na Slovensku ju riadi Národná agentúra Erasmus+, ktorá je súčasťou  IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže. Národná agentúra prijíma žiadosti o finančný príspevok a zodpovedá aj za schvaĺovanie projektov. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/europska-dobrovolnicka-sluzba-vsetko-co-o-nej-potrebujete-vediet.alej?ind=


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev