Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Workshop - Ako spoluprácou podporiť posilnenie duálneho vzdelávania

Kategória: Výzvy

V rámci medzinárodného projektu "Get involved in EP4A: European Partnership for Apprenticeships", podporeného z programu ERASMUS+.usporadúva Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok workshop Ako spoluprácou podporiť posilnenie duálneho vzdelávania. Podujatie sa uskutoční 26. apríla v rámci Veľtrhu Mladý tvorca 2018 na Agrokomplexe v Nitre. 

Workshop je určený aktérom na lokálnej, regionálnej a štátnej úrovni - zástupcom malých a stredných podnikov (podnikateľom, komorám, zväzom, cechom, asociáciám), zástupcom stredných odborných škôl, zástupcom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania - ŠIOV, najmä kontaktným bodom, zástupcom samospráv a ďalším záujemcom o tému duálneho vzdelávania.

Cieľom workshopu je vypracovanie funkčného modelu spolupráce aktérov podporujúcich vstup zamestnávateľov, žiakov a škôl do systému duálneho vzdelávania.

Výstupom bude návrh memoranda o porozumení a akčného plánu zameraného na konkrétne kroky účinnej spolupráce.

  • Čas: 13:00 hod. - 15:00 hod. 
  • Miesto: Agrokomplex Nitra.
  • Prihlásenie na email: info@rrasenec-pezinok.sk 

 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.facebook.com/events/247041959174252/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev