Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Fotografická súťaž Skills in Action 2022 (31. 8.)

Kategória: Výzvy

 Zapojte sa do fotografickej súťaže UNESCO-UNEVOC Skills in Action! Termín na predkladanie fotografií je 31. august 2022. 

Podmienky súťaže: vek minimálne 18 rokov, vlastníctvo alebo držiteľstvo autorských práv k fotografii/ fotografiám, v minulosti ste nevyhrali fotografickú súťaž Skills in Action.

Fotografie by mali zobrazovať zelené a digitálne zručnosti v oblasti technického odborného vzdelávania a prípravy (Technical vocational education and training, TVET).  Použite fotoaparát, ktorý dokáže vyprodukovať fotografie s vysokým rozlíšením s minimálnym rozlíšením 3000 pixelov na najdlhšej strane s nastavením 300 DPI/PPI. Výnimku tvoria fotografie zhotovené mobilnými telefónmi v najvyššom rozlíšení (prijatie tohto typu príspevku závisí od kvality príspevku).Na fotografii môžete vykonať jednoduché úpravy, ktoré však musíte uviesť v prihlasovacom formulári.

Ku všetkým fotografiám je potrebné priložiť vyplnený formulár a poslať ich na adresu: unevoc.skills@unesco.org.

Po zhotovení fotografie (fotografií):

  1. Ku každej fotografii pridajte názov a napíšte krátky opis (max 75 slov).
  2. Pomenujte fotografiu(-e) v tomto formáte: (napríklad: Smith_John_Digital-Futures.jpeg).
  3. Stiahnite a vyplňte formulár na odoslanie a premenujte ho v tomto formáte: Priezvisko_krstné_meno_SAPC22.docx
  4. Vyplnený formulár a originálne súbory s fotografiami pošlite na adresu unevoc.skills@unesco.org s nasledujúcim predmetom e-mailu: priezvisko_krstné meno_SAPC22. V prípade viacerých príspevkov, ktoré nie je možné poslať e-mailom, môžete použiť ľubovoľné servery cloudových úložísk, napr. WeTransfer.

Výberový proces bude založený na nasledujúcich kritériách:

Súlad s témou, Jedinečnosť konceptu/záberu, Kreativita, Inovatívny spôsob odovzdania posolstva.

Formulár na odoslanie nájdete na: https://unevoc.unesco.org/home/Skills+in+Action+Photo+Competition+2022

Zdroj a ďalšie informácie: https://siov.sk/fotograficka-sutaz-skills-in-action-2022/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev