Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Dagmar Tragalová

Zriaďovateľka a riaditeľka Mediačného centra Poprad,  prezidentka Asociácie mediačných centier Slovenska, lektorka vzdelávacích akreditovaných programov

Počet článkov autora: 5


Súhlas rozvedených rodičov pri prestupe na inú školu

Riešime zápisy/prestupy žiakov rozvedených rodičov do/z iných škôl. Žiadame súhlas rodičov, ale väčšinou súhlas od otca nemáme. Bez súhlasu oboch rodičov odmietame dieťa zapísať. Následne jeden z rodičov prinesie potvrdenie o trvalom pobyte  a pri...

Mediátor ako odborník na riešenie konfliktov (2.)

V príspevku sa venujeme legislatívnym odporúčaniam pre mediáciu, rozoberieme konflikty v školskom prostredí. Na základe príkladov poukážeme na rôzne druhy konfliktov, venujeme sa konfliktom predstáv, názorov, postojov, záujmov a informujeme o možn...

Mediátor ako odborník na riešenie konfliktov (1.)

V príspevku sa venujeme výhodám mediácie zo zákona. Rozoberáme stav klímy a kultúry v školách z dostupných zdrojov. Definujeme faktory ovplyvňujúce konflikt v školskom prostredí. Opíšeme kľúčové vlastnosti osobnosti riaditeľa školy, resp. školskéh...

Vplyv konfliktu v rodine na správanie žiaka v škole

V príspevku sa venujeme pocitom žiaka, s ktorými sa potrebuje vyrovnať v situácii, kedy si jeho rodina prechádza krízou. Opisujeme vývinové fázy a uvádzame rozdiely v prežívaní konfliktu v závislosti od pohlavia detí. Rozoberieme konflikt lojality...

ROZHOVOR: Učiteľ je v procese rozpadu rodiny neraz ako mediátor

 JUDr. Dagmar Tragalová, právnička, mediátorka, lektorka Je riaditeľkou Mediačného centra Poprad, prezidentkou Asociácie mediačných centier na Slovensku, absolvovala špecializáciu v rodinnoprávnych sporoch na Slovensku, aj v Čechách. Spolupracuje ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály