Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Špecializovaná činnosť triedneho učiteľa

Dátum: Rubrika: Manažment

Príspevok ponúka analýzu kariérovej pozície triedneho učiteľa podĺa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“). Upozorníme na kompetencie triedneho učiteľa definované v kompetenčnom profile, ktorý je súčasťou Pokynu ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. JUDr. Dagmar Tragalová zodpovie otázku, ktorá sa týka odobratia triednictva v priebehu školského roka.

Triedny učiteľ podĺa zákona č. 138/2019 Z. z.

Kariérová pozícia je funkčné zaradenie pedagogického zamestnanca alebo funkčné zaradenie odborného zamestnanca, ktorý vykonáva špecializované činnosti alebo riadiace činnosti. Činnosť triedneho učiteľa patrí medzi kariérové pozície vykonávajúce špecializovanú činnosť. Podĺa § 36 zákona č. 138/2019 Z. z. vykonáva v kariérovej pozícii triedny učiteľ špecializovanú činnosť.

Podĺa § 37 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. triedny učiteľ vyučuje v príslušnej triede a:

  • koordinuje výchovu a vzdelávanie v príslušnej triede,
  • zodpovedá za vedenie príslušnej pedagogickej dokumentácie,
  • zodpovedá za utváranie podmienok na rozvoj pozitívnych sociálnych väzieb medzi deťmi alebo žiakmi navzájom, medzi deťmi alebo žiakmi a zamestnancami školy,
  • spolupracuje so zákonnými zástupcami, pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami,
  • poskytuje deťom, žiakom a zákonným zástupcom poradenstvo vo výchove a vzdelávaní.

Podĺa § 37 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. činnosť triedneho učiteľa vykonáva učiteľ v jednej triede. Podľa potrieb školy môže učiteľ vykonávať činnosť triedneho učiteľa v dvoch a viacerých triedach.

Činnosť triedneho učiteľa môže vykonávať aj učiteľ, ktorý nemá ukon

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály