Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Mediácia - mimosúdne riešenie sporov. Web: www.nesudtesa.sk

Počet článkov autora: 1


Posudzovanie kvalifikačných predpokladov

Príspevok zameriavame na postup pri posudzovaní kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na výkon pracovnej činnosti na základných školách a na stredných školách podľa platnej legislatívy. Ponúkame postup pri...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály