Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Prehliadka tvorivosti detí a pedagógov „BÁBKULIENKA“ (28.3.)

Kategória: Výzvy

Dňa 26. apríla 2024 sa uskutoční prehliadka tvorivosti detí a pedagógov „BÁBKULIENKA“, ktorá si kladie za cieľ zviditeľniť tvorivé aktivity pedagógov a detí v oblasti tvorivej dramatiky v rámci celého Slovenska.

Záväzné prihlášky možno zaslať do 28. 03. 2024

Prehliadka tvorivosti detí a pedagógov „BÁBKULIENKA“ si kladie za cieľ zviditeľniť tvorivé aktivity pedagógov a detí v oblasti tvorivej dramatiky v rámci celého Slovenska.

Vekové kategórie – materské školy

Literárne žánre:

  1. detská dramatizácia literárneho textu
  2. tvorba detí predškolského veku
  3. pohyb a pantomíma
  4. detský recitačný kolektív
  5. predmetové resp. bábkové divadlo
  6. sólista s bábkou 

Adresa: Materská škola Ulica Hollého 1246/1 957 01 Bánovce nad Bebravou msholleho@banovce.sk

Telefónny kontakt: Mgr. Alena Laginová – riaditeľka školy 038/7602184

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/babkulienka/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev