Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

O jednorazový finančný príspevok sa môžu uchádzať jednorodičia (20. 3.)

Kategória: Výzvy

Hodina deťom - Jednorodičia sa môžu do 20. 3. uchádzať o jednorazový finančný príspevok vo výške 400 eur. Ten je určený napríklad ako pomoc na zabezpečenie základných životných potrieb (potraviny, bývanie, hygienické, zdravotné a školské potreby), ale aj na zaplatenie voľnočasových aktivít či táborov pre deti. 

Prihlásiť sa možno prostredníctvom ONLINE formulára. V rámci jedného kalendárneho roka bude rodina podporená iba jeden krát. 

Žiadosť musí byť spracovaná a podaná elektronicky prostredníctvom prihlasovacieho formulára do 20. marca 2024.

Povinné prílohy treba vytlačiť, vyplniť a nahrať do ONLINE formulára

Zaslaním povinných príloh a vyplnením online formulára budete zaradený do výberového procesu, v rámci ktorého bude 50 jednorodičovských rodín podporených jednorazovým finančným príspevkom 400 eur.

Konkrétne problémy a otázky pri vypĺňaní individuálnej žiadosti možno konzultovať v stredu, vo štvrtok a v piatok od 9:00 do 16:00 na e-mailovej adrese: vyzva@nds.sk. Do predmetu správy napíšte Konzultácia: Hodina deťom alebo telefonicky na čísla:

  • 02/52 63 64 71,
  • 0911 702 664,
  • 0947 918 003,
  • 0948 666 821

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.hodinadetom.skOdpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev