Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Nadácia Ekopolis - súťaž Pre vodu

Kategória: Výzvy

Tlačová správa, Banská Bystrica, február 2019

V januári odštartoval štvrtý ročník súťaže Pre Vodu, ktorá prepája nadaných mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú riešenia konkrétnych problémov s vodou. Samosprávy a firmy nominovali do súťaže päť zaujímavých zadaní, z nich si mladí ľudia vyberú projekty, na ktorých budú do 30. septembra pracovať a súťažiť o finančnú odmenu. 

Nad súťažou prebral záštitu minister životného prostredia SR, pán László Sólymos.

Nadácia Ekopolis, ktorá je organizátorom súťaže, na začiatku roka zozbierala modelové situácie a reálne problémy, ktoré sa týkajú zadržania alebo využitia zrážkovej vody, prevencie sucha či povodní alebo čistenia vody. V kategórii študentských školských tímov budú v priebehu mesiaca vytvorené tri tímy na riešenie niektorej z nominovaných situácií. V druhej, otvorenej kategórii si súťažiaci študenti a mladí ľudia do 30 rokov budú môcť vybrať konkrétne zadanie zo zoznamu piatich zadaní, alebo môžu spracovať svoj vlastný, inovatívny návrh hospodárenia s vodou. Práce študentov môžu byť zároveň prácou semestrálnou, či diplomovou, ktorú študenti využijú pri vlastnom študijnom procese.

„V tomto ročníku súťaže PRE VODU sa väčšina nominovaných situácií týka zadržania alebo využitia zrážkovej vody. Zdá sa, že aj u nás už silne rezonuje potreba adaptácie na negatívne dôsledky zmeny klímy,“ hovorí Martina Paulíková z Nadácie Ekopolis „Školy, samosprávy aj firmy vidia, že efektívne nakladanie so zrážkovou vodou je jedným z opatrení, ktorým môžu predchádzať riziku sucha aj povodní,“ dodáva Martina Paulíková.

Základná škola v Lučenci chce získať nápady, ako vylepšiť už vybudované jazierko na zrážkovú vodu. Vodný prvok je v areáli školy veľmi potrebný, preto od mladých expertov potrebujú vyhodnotenie súčasných problémov a návrhy na revitalizáciu alebo celkovú prestavbu.

Banskobystrický pivovar hľadá riešenie efektívneho nakladania so zrážkovou vodou vo viac ako 40 ročnom areáli. Pre zrážkovú vodu zo spevnených plôch, ktorá je dnes bez úžitku odvádzaná preč kanalizáciou by potrebovali nájsť lepšie využitie. Postupná obnova areálu je príležitosťou na nové pohľady a diskusiu o opatreniach na zadržanie a využitie vody zo zrážok.

Ďalšia škola, ktorá zadala situáciu do súťaže, chce vo svojom areáli v Poprade zachytávať a využívať dažďovú vodu. Keďže zelené plochy tvoria iba časť átria a zvyšok je asfalt, väčšina dažďovej vody odteká bez úžitku a pri výdatnejších dažďoch spôsobuje problémy. Súťažiaci by mali zhodnotiť doterajšie nápady na vybudovanie jazierka či iných prvkov v škole a navrhnúť optimálne opatrenia.

Samospráva mesta Nové Zámky má zámer realizovať adaptačné opatrenia na druhom najväčšom námestí mesta – Majzonovom námestí. Snahou je inštalovať vsakovacie a retenčné systémy v kombinácii s vodozádržnými opatreniami, ktoré majú pozitívny vplyv na zmenu mikroklímy. Samospráva by chcela naplánovať aj ďalšie prvky, z ktorých by mohli vodu využívať na zavlažovanie vysadenej zelene.

V Revúcej sa rozhodli revitalizovať studničku i jej okolie neďaleko základnej školy. V minulosti ju využívali najmä rodiny s deťmi, časom sa však prameň ocitol zanesený a voda z neho sa v súčasnosti nedá piť. Samospráva chce prostredníctvom súťaže získať inšpiratívne pohľady na opatrenia, ako obnoviť prameň, sprístupniť ho a zachovať zároveň prírodu v okolí.

„V súťaži sú v tomto ročníku opäť veľmi inšpiratívne zadania a verím, že talentovaní mladí ľudia aj tentokrát prídu s originálnymi riešeniami,“ povedala  Martina Šilhánová, CSV manažérka spoločnosti Nestlé, ktorá je partnerom projektu.

Uzávierka prác mladých expertov je 30. septembra 2019. Do finále v rámci otvorenej kategórie postúpia najlepšie projekty, ktoré budú ich autorky a autori prezentovať pred odbornou porotou. Do finále v kategórii študentských školských tímov postupujú automaticky všetky riešenia od vytvorených troch tímov. Víťaz získa Cenu Nestlé v hodnote 1 000 €. Druhé a tretie miesto budú ocenené finančnou odmenou v hodnote 500 € a 200 €. Najlepší študentský tím získa ocenenie 1000 €. Zapojené samosprávy a organizácie dostanú po skončení súťaže návrhy riešení a budú ich môcť využiť na riešenie problémov s vodou tak, ako budú potrebovať.

Všetky zadania sú zverejnené na webovej stránke https://www.sutazprevodu.sk/Situacie-na-riesenie.aspx.

Viac informácií o súťaži PRE VODU získate u programovej manažérky Martiny B. Paulíkovej na paulikova@ekopolis.sk alebo na webových stránkach www.ekopolis.sk a www.sutazprevodu.sk. 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev