Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i prof. PhDr. Ing. Ivan Turek, CSc.

Počet článkov autora: 3


K samohodnoteniu škôl v Strednej Európe

V školstve, a to nielen na Slovensku, ale aj v európskom a v celosvetovom meradle neexistuje zatiaľ štandardizovaný model hodnotenia kvality ako je tomu v priemysle a v službách, napr. ISO, EFQM, CAF a pod. Tieto modely hodnotenia kvality nie sú v...

Zisťovanie kvality ZŠ a SŠ prostredníctvom ich samohodnotenia (1.)

Samohodnotenie školy (sebahodnotenie, vnútorné hodnotenie, autoevaluácia) je systematickým zbieraním, triedením a vyhodnocovaním validných a reliabilných údajov o škole, požiadaviek a potrieb jej zákazníkov za účelom ďalšieho rozhodovania. Škola s...

Zisťovanie kvality ZŠ a SŠ prostredníctvom ich samohodnotenia (2.)

Samohodnotenie školy (sebahodnotenie, vnútorné hodnotenie, autoevaluácia) je systematickým zbieraním, triedením a vyhodnocovaním validných a reliabilných údajov o škole, požiadaviek a potrieb jej zákazníkov za účelom ďalšieho rozhodovania. Škola s...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály